David Vrensk (dvrensk)

Freelancer (Dostępny/a)

Entrepreneur and systems developer. Formerly @sequra, @zimpler, @icehouse, hittamaklare.se

Twoje tematy

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Twoje wydarzenia"