Rafael Bacchi (bacchir)

Father, Software Engineer, Amateur Guitar Player, Bad Soccer Player

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział